Hem > Nyheter > industri nyheter

Injektorns arbetsprincip, sammansättningen, typen av åtgärd, installationen och inspektionsmetoderna

2022-03-04

Hur injektorn fungerar

Bränsleinsprutaren är faktiskt en magnetventil, dess munstycke är vänt mot insugningsventilen (flerpunkts ut-ur-cylinderinsprutning), och dess bakre är ansluten till bränslefördelningsröret.

Bränslet kommer från högtrycksoljekretsen, strömmar till bränsleinjektorn genom kanalen och strömmar till kontrollkammaren genom öppningen. Styrkammaren är ansluten till bränslekretsen genom ett oljeavtappningshål som styrs av magnetventilen. När oljeavtappningshålet är stängt överstiger det hydrauliska trycket som verkar på nålventilens styrkolv dess kraft på injektorns nålventils trycklageryta. Som ett resultat tvingas nålventilen in i ventilsätet och isolerar och tätar högtryckspassagen från förbränningskammaren.

När bränsleinsprutarens magnetventil aktiveras öppnas oljeavtappningshålet, vilket gör att trycket i kontrollkammaren sjunker. Som ett resultat sjunker också det hydrauliska trycket på kolven. När det hydrauliska trycket faller under det tryck som verkar på munstyckets nålventillager. Trycket på tryckytan öppnas nålventilen och bränslet sprutas in i förbränningskammaren genom munstyckshålet. Bränsleinsprutningsmängden bestäms av den elektriska pulsbredden; pulsbredd = bränsleinsprutningstid = bränsleinsprutningsmängd

Injektorn bör uppfylla kraven för olika typer av förbränningskammare för insprutningsegenskaperna. Generellt sett bör injektionen ha ett visst inträngningsavstånd och spraykonvinkel, samt god finfördelningskvalitet, och det bör inte ske i slutet av injektionen. Droppfenomen.

De fem komponenterna i injektorn

Injektorn består huvudsakligen av elektromagnetaggregat, ankaraggregat, ventilaggregat, injektorkropp och munstyckskoppling.

1. Elektromagnetkomponenter

Den består av spolar, kärnor, kammare, elektriska kontakter och täta lock. Den kommer att generera elektromagnetisk kraft när den aktiveras, locka ankarplattan att röra sig uppåt och styra munstyckets nålventil.

2. Armaturenheten

Den är sammansatt av ankarkärna, ankarskiva, ankarstyrning, buffertpackning, ventilkula, stödsäte, etc. Den rör sig upp och ner under inverkan av elektromagnetisk kraft och är en av kontrollkomponenterna som styr om injektorn sprutas eller inte.

3. Ventilkomponenter

Den består av två delar, ventilsätet och kulventilen, och gapet mellan de två är bara 3 till 6 mikron. Ventilenheten är en av de huvudsakliga rörliga delarna som styr insprutarens bränsleretur.

4. Injektorkropp

Injektorkroppen har oljepassager för högt och lågt tryck och är den huvudsakliga trycklagerkomponenten.

5. Smörjnipplar