Hem > Nyheter > industri nyheter

Grävmaskinslyft flera magnetventiler

2022-03-06

Klassificering av magnetventiler.


Magnetventiler är i princip indelade i tre kategorier:

1. Direktverkande magnetventil: När magnetspolen aktiveras genererar magnetspolen en elektromagnetisk kraft för att lyfta stängningselementet från ventilsätet, och ventilen öppnas; när strömmen är avstängd försvinner den elektromagnetiska kraften, fjädern trycker på stängningselementet på ventilsätet och ventilen stängs.

2. Steg-för-steg direktverkande magnetventil: Det är en kombination av direktverkande och pilotstyrd typ. När det inte finns någon tryckskillnad mellan inloppet och utloppet, efter att strömmen slagits på, trycker den elektromagnetiska kraften direkt pilotventilen och huvudventilens stängningsdel uppåt i sin tur. Lyft, ventilen öppnar.

3. Pilotmagnetventil: När den är elektrifierad öppnar den elektromagnetiska kraften pilothålet, trycket i den övre kammaren sjunker snabbt, och en tryckskillnad mellan övre och nedre sidor bildas runt stängningselementet, och vätsketrycket trycker på stängningselementet att röra sig uppåt och ventilen öppnas;

När strömmen är avstängd stänger fjäderkraften pilothålet, inloppstrycket genom bypasshålet bildar snabbt en tryckskillnad runt ventilstängningselementet, och vätsketrycket trycker stängningselementet att röra sig nedåt för att stänga ventilen.